คอร์สติว TOEIC

ปูพื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษอย่างละเอียด เฉลยข้อสอบ แจกฟรีข้อสอบเก่าอีกมากกว่า 800 ข้อ และคำศัพท์ที่ควรรู้ เพื่อการสอบ TOEIC

Details

คอร์ส ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Business Conversation)

เพิ่มทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิเช่น การดำเนินการต่างๆ การนำเสนอผลงานอย่างย่อ การเข้าร่วมประชุม และการจัดการปัญหาต่างๆ เป็นต้น

Details

คอร์ส ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน (Daily Life Conversation)

เพิ่มทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ ความมั่นใจในการใช้ และความสามารถในการสื่อสาร เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น เช่น การทักทาย การซื้อสินค้าเปรียบเทียบราคา และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

Details