คอร์ส TOEIC

ปูพื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
ตะลุยข้อสอบ TOEIC (ทั้ง 7 parts)

ใช้เวลาเรียน18 ชั่วโมง/คอร์ส หรือ 6 วัน

ราคา 2,799 บาท/คอร์ส (ราคาก่อนลดราคา)

เนื้อหาหลักสูตร

ตารางเรียน

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลการจ่ายเงิน