คอร์สติวสอบโทอิค (เร่งรัด)

สรุปเนื้อหาของคอร์สเรียน :

คอร์สนี้จะเป็นคอร์สเร่งรัด, ที่เน้นการเรียนรู้ทั้งในส่วนของ “ภาคทฤษฎี & ภาคปฏิบัติ” ที่มีข้อมูลครบถ้วน, ทั้งในส่วนของคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนสอบ, ขณะสอบ, หลังสอบ, รวมถึงทริค-เทคนิคครบทุกพาร์ท และทุกขั้นตอน พร้อมกันนี้, ผู้เรียนก็จะได้รับการฝึกการทำข้อสอบเสมือนจริง ที่มีคำอธิบายเฉลยแบบละเอียดในห้องเรียนในรูปแบบที่ “เข้าใจง่าย, สั้น-กระชับ & ปรับใช้ได้ชัวร์”!!!

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ :

1. จำนวนชั่วโมงเรียนคลาสสอนสดที่สถาบัน 18 ช.ม.
2. คู่มือประกอบการเรียน 1 เล่ม ที่มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้มากกว่า 500 ข้อ
3. ชีทแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย 6 ชุดเต็ม & Answer Sheet (ฉบับเหมือนสอบจริง)
4. ไฟล์ฝึกฟัง พร้อมแนวข้อสอบในรูปแบบของ PDF จำนวน 3 ชุดเต็ม

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร :

1. ผู้ที่มีเวลาที่ค่อนข้างจำกัด และชอบการเรียนแบบคอร์สสอนสด
2. ผู้ที่เคยสอบ TOEIC แล้ว, แต่ยังมีคะแนนไม่ถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และต้องการมาเรียนรู้แนวทาง พร้อมวิธีการฝึกฝนแบบถูกวิธี
3. ผู้ที่ไม่เคยสอบ TOEIC มาก่อน, และต้องการมาเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่ก่อนสอบ จนถึงวันรับผลสอบ TOEIC
4. ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้วิธีการฝึกฝน และพัฒนาทักษะการฟัง (LC) และการอ่าน (RC) ผ่านการทำข้อสอบ TOEIC แบบเสมือนจริง เพื่อสามารถนำไปพัฒนาทักษะ & ต่อยอดได้ด้วยตัวเองในอนาคต
5. ผู้เรียนที่ต้องการแนวข้อสอบ, เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบ, พร้อมทริค-เทคนิคในการทำข้อสอบสไตล์ตะลุยข้อสอบ พร้อมคำอธิบายเฉลยแบบละเอียดทุกข้อ

 

คอร์สนี้ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนได้อย่างไร :

1. คอร์สนี้จะให้ข้อคิดในการวางแผนเรียนรู้ และฝึกฝนในเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC แบบถูกวิธี และได้ผลลัพธ์อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ
2. คอร์สนี้ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการสอบ TOEIC ไว้ได้อย่างครบถ้วน (ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนสอบจนถึงวันรับผลสอบ),
3. คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้เนื้อหา “ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ” ที่จำเป็นก่อนสอบ TOEIC (กระชับ & ครอบคลุมครบถ้วนทุกหัวข้อ)
4. คอร์สนี้จะสอนวิธีการทำข้อสอบ พร้อมทริค-เทคนิคการทำข้อสอบตะลุยโจทย์เสมือนจริงครบทั้ง 2 ส่วน, โดยจะสอนวิธีการฝึกฝน, พัฒนาทักษะการฟัง (LC) และการอ่าน (RC) ผ่านการเรียนรู้ทั้งในส่วนของ “ภาคทฤษฎี” & ลงมือปฏิบัติจริงใน “ภาคปฏิบัติ” ในสไตล์ตะลุยโจทย์ และข้อสอบ พร้อมมีการอธิบายคำเฉลยแบบละเอียดครบถ้วน
5. คอร์สนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจเหมือนผู้เรียนหลายร้อยท่านที่มาเรียน “ที่สถาบันก่อนหน้านี้”

Section 1

1
คอร์สติวสอบโทอิค (เร่งรัด) – 1
2
คอร์สติวสอบโทอิค (เร่งรัด) – 2

Section 2

1
คอร์สติวสอบโทอิค (เร่งรัด) – 3
2
คอร์สติวสอบโทอิค (เร่งรัด) – จบ

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 1 student
Duration: 18 ชั่วโมง
Lectures: 4